Henry Purcell

הנרי פרסל (1659-1695), מגדולי מלחיני הבארוק וגדול מלחיני אנגליה, הביא את הלחנת השפה האנגלית לגבהים שלא הגיעו אליהם לפניו או אחריו. אנו נבצע לפני כל אחת מהאופרות בטרילוגיה דואטים באנגלית שהלחין פרסל, בנושאים הקשורים לנושא האופרה.
 
Facebook
E-mail: theband@ba-rock.co.il | Phone:  ​054-970-2345