Giovanni Battista Pergolesi

ג'ובאני בטיסטה פרגולזי (1710-1736) הלחין בחייו הקצרים מספר יצירות מופלאות. אחת האהובות ביניהן היא "המשרתת הגבירה", אשר תהיה היצירה השניה בטרילוגיה בארוק זה בצחוק!
 
Facebook
E-mail: theband@ba-rock.co.il | Phone:  ​054-970-2345